จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
ทัวร์โปรโมชั่น
  โปรแกรมทัวร์   แพคเกจทัวร์ 
     
        
        
 
    ทัวร์แอฟริกา
  
    ทัวร์เซ้าท์แอฟริกา
  

  
    ทัวร์มาดากัสการ์
       
 
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวเมืองนาริตะ-โอไดบะ พิเศษสุดกับ โตเกียวสกายทรี โตเกียวดิสนีย์เเลนด์ สัมผัสความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบฮามานะ -เกียวโต เที่ยวปราสาทโอซาก้า ช็อปปิ้งจุใจ ที่ รินกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท..ท่องเที่ยวก่อนใคร// คลิ๊กเลย ลำดับที่ 535

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-JF-TYO-SUPER-SAVE5D-FEB
 
124
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 124
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-JF-TYO-SUPER-SAVE5D-FEB ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V03-JF-TYO-SUPER-SAVE5D-FEB
ทัวร์ลำดับที่   124
สายการบิน   เจ็ท เอเชีย (JF)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    31,900++    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น 2558
7-11 ม.ค. / 8-12 ม.ค. / 14-18 ม.ค. / 15-19 ม.ค. / 21-25 ม.ค. / 22-26 ม.ค. / 28 ม.ค.-1 ก.พ. / 29 ม.ค.-2 ก.พ. // 4-8 ก.พ. / 5-9 ก.พ. / 11-15 ก.พ. / 12-16 ก.พ. / 18-22 ก.พ. / 19-23 ก.พ. / 25 ก.พ.-1 มี.ค. / 26 ก.พ.-2 มี.ค. 2558
พิเศษ 1.บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ 2.อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
พิเศษ 3.EARTH QUAKE MUSEUM
พิเศษ 4.ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต สัมผัสความสนุกสนานที่ลานสกีฟูจิเท็น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-JF-TYO-SUPER-SAVE5D-FEB จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V03-JF-TYO-SUPER-SAVE5D-FEB
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-XJ-TYO5D
 
991
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 991
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-XJ-TYO5D ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V08-XJ-TYO5D
ทัวร์ลำดับที่   991
สายการบิน   Air Asia X (XJ)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    29,900++    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาถูก
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม // 05 – 09, 12 – 16 ธันวาคม // 19 – 23 ธันวาคม 2557
พิเศษ 1.ภูเขาไฟฟูจิ
พิเศษ 2.ทะเลคาวาคูชิโกะ
พิเศษ 3.โตเกียวดิสนีย์แลนด์
พิเศษ 4.แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)

ทัวร์ญี่ปุ่น 1. กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ 2. สนามบินนาริตะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าต์เล็ท-คาวาคูชิโกะ 3. คาวาคูชิโกะ-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-เมืองโตเกียว วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้งชินจุกุ 4. อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 5. สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-XJ-TYO5D จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V08-XJ-TYO5D
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-XJ-TYO-OSA-FINVER6D
 
993
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 993
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-XJ-TYO-OSA-FINVER6D ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V08-XJ-TYO-OSA-FINVER6D
ทัวร์ลำดับที่   993
สายการบิน   Air Asia X (XJ)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    32,900++    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ
01 – 06 ต.ค. / 02 – 07 ต.ค. / 06 – 11 ต.ค. / 07 – 12 ต.ค. / 15 – 20 ต.ค. / 18 – 23 ต.ค. / 21 – 26 ต.ค. / 22 – 27 ต.ค. / 23 – 28 ต.ค. // 03 – 08 พ.ย. / 05 – 10 พ.ย. / 08 – 13 พ.ย. / 11 – 16 พ.ย. / 13 – 18 พ.ย. / 17 – 22 พ.ย. / 18 – 23 พ.ย. / 24 – 29 พ.ย. / 26 พ.ย.-01 ธ.ค. / 29 พ.ย.-02 ธ.ค. // 02 – 07 ธ.ค. / 03 – 08 ธ.ค. / 06 – 11 ธ.ค. / 09 – 14 ธ.ค. / 11 – 16 ธ.ค. / 15 – 20 ธ.ค. / 17 – 22 ธ.ค. / 20 – 25 ธ.ค. / 23 – 28 ธ.ค. / 25 – 30 ธ.ค. 2557
พิเศษ 1.ทะเลคาวาคูชิโกะ
พิเศษ 2.หุบเขาโอวาคุดานิ
พิเศษ 3.ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ
พิเศษ 4.อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น

ทัวร์ญี่ปุ่น 1. กรุงเทพฯ-นาริตะ 2. สนามบินนาริตะ-เมืองโตเกียว-วัดอาซะกุซ่า ชมวิวตึกเมโทรโพลิแทน-ช้อปปิ้งชินจูกุ 3. โตเกียว-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ โกเทมบะเอ้าต์เล็ท-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-คาวาคูชิโกะ 4. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก-ทะเลสาบฮามานา เมืองนาโงย่า-ช้อปปิ้งอิออน 5. เมืองนาโงย่า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ- ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 6. สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-XJ-TYO-OSA-FINVER6D จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V08-XJ-TYO-OSA-FINVER6D
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-JF-TYO-SUPER-SAVE5D-DEC
 
849
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 849
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-JF-TYO-SUPER-SAVE5D-DEC ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V03-JF-TYO-SUPER-SAVE5D-DEC
ทัวร์ลำดับที่   849
สายการบิน   เจ็ท เอเชีย (JF)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    27,900++    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่
01 – 05 ต.ค. / 02 - 06 ต.ค. / 08 – 12 ต.ค. / 09 – 13 ต.ค. / 15 - 19 ต.ค. / 16 - 20 ต.ค. / 22 - 26 ต.ค. / 23 - 27 ต.ค. / 29 ต.ค. – 02 พ.ย. / 30 ต.ค. – 03 พ.ย. // 05 – 09 พ.ย. / 06 - 10 พ.ย. / 12 - 16 พ.ย. / 13 - 17 พ.ย. / 19 - 23 พ.ย. / 20 - 24 พ.ย. / 26 - 30 พ.ย. / 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. // 03 - 07 ธ.ค. / 04 – 08 ธ.ค. / 10 – 14 ธ.ค. / 11 - 15 ธ.ค. / 17 - 21 ธ.ค. / 18 - 22 ธ.ค. / 24 – 28 ธ.ค. / 25 – 29 ธ.ค. / 31 ธ.ค.–4 ม.ค. 58
พิเศษ 1.ดิสนีย์แลนด์
พิเศษ 2.หุบเขาโอวาคุดานิ
พิเศษ 3.ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
พิเศษ 4.โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ชมภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นภูเขาไฟที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของ ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-JF-TYO-SUPER-SAVE5D-DEC จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V03-JF-TYO-SUPER-SAVE5D-DEC
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-XJ-SURPRISE-TYO-OSA6D
 
078
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 078
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-XJ-SURPRISE-TYO-OSA6D ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V03-XJ-SURPRISE-TYO-OSA6D
ทัวร์ลำดับที่   078
สายการบิน   Air Asia X (XJ)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    32,900++    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่
07 – 12 ต.ค. / 08 - 13 ต.ค. / 09 - 14 ต.ค. / 14 - 19 ต.ค. / 21 - 26 ต.ค. / 23 - 28 ต.ค. / 30 ต.ค. – 4 พ.ย. // 06 – 11 พ.ย. / 13 - 18 พ.ย. / 20 - 25 พ.ย. / 26 พ.ย. - 1 ธ.ค. // 02 – 07 ธ.ค. / 03 - 08 ธ.ค. / 04 - 09 ธ.ค. / 09 - 14 ธ.ค. / 10 - 15 ธ.ค. / 11 - 16 ธ.ค. / 16 – 21 ธ.ค. / 17 - 22 ธ.ค. / 18 -23 ธ.ค. / 27 ธ.ค.-1 ม.ค. / 29 ธ.ค.-3 ม.ค. / 30 ธ.ค.-4 ม.ค. / 31 ธ.ค.-5 ม.ค. 58
พิเศษ 1.วัดคินคาคุจิ
พิเศษ 2.ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
พิเศษ 3.พระราชวังอิมพีเรียล
พิเศษ 4.อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ช้อปปิ้ง + เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกที่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ชมภูเขาไฟฟูจิ ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ถ่ายรูปคู่กับกัมดั้มยักษ์ ย่านโอไดบะ ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านดัง ชิบุย่า + ชินไซบาชิ นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ชมวัดทองคินคะคุจิ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-XJ-SURPRISE-TYO-OSA6D จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V03-XJ-SURPRISE-TYO-OSA6D
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-XJ-TYO-FINVER5D-NY
 
106
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 106
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-XJ-TYO-FINVER5D-NY ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V08-XJ-TYO-FINVER5D-NY
ทัวร์ลำดับที่   106
สายการบิน   Air Asia X (XJ)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    44,900    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่
29 ธันวาคม – 2 มกราคม / 30 ธันวาคม – 3 มกราคม / 31 ธันวาคม – 4 มกราคม 2558
พิเศษ 1.เมนูขาปูยักษ์
พิเศษ 2.ทะเลคาวาคูชิโกะ
พิเศษ 3.โตเกียวดิสนีย์แลนด์
พิเศษ 4.แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ออนเซ็น)

ทัวร์ญี่ปุ่น 1. กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ 2. สนามบินนาริตะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าต์เล็ท-คาวาคูชิโกะ 3. คาวาคูชิโกะ-เล่นหิมะ ณ ลานสกี-เมืองโตเกียว วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้งชินจุกุ 4. อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 5. สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-XJ-TYO-FINVER5D-NY จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V08-XJ-TYO-FINVER5D-NY
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-XJ-TYO-OSA-FINVER7D-NY
 
105
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 105
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-XJ-TYO-OSA-FINVER7D-NY ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V08-XJ-TYO-OSA-FINVER7D-NY
ทัวร์ลำดับที่   105
สายการบิน   Air Asia X (XJ)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    52,900    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่
28 ธันวาคม – 3 มกราคม / 29 ธันวาคม – 4 มกราคม / 30 ธันวาคม – 5 มกราคม 2558
พิเศษ 1.เมนูขาปูยักษ์
พิเศษ 2.โกเทมบะเอ้าต์เล็ท
พิเศษ 3.ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ
พิเศษ 4.อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็น

ทัวร์ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ-นาริตะ 2. สนามบินนาริตะ-เมืองโตเกียว-วัดอาซะกุซ่า ชมวิวตึกเมโทรโพลิแทน-ช้อปปิ้งชินจูกุ 3. โตเกียว-เล่นหิมะ ณ ลานสกีโกเทมบะเอ้าต์เล็ต อาบน้ำแร่ 4. บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก – เมืองนาโงย่า ช้อปปิ้งอิออน 5. เมืองนาโงย่า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ- ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 6. อิสระช้อปปิ้งโอซาก้า หรือเลือกทัวร์เสริม สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 7. สนามบินคันไซ-กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-XJ-TYO-OSA-FINVER7D-NY จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V08-XJ-TYO-OSA-FINVER7D-NY
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-AUTUMN-HOKKAIDO6D
 
064
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 064
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-AUTUMN-HOKKAIDO6D ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V03-TG-AUTUMN-HOKKAIDO6D
ทัวร์ลำดับที่   064
สายการบิน   Thai Airways (TG)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    45,900++    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
01-06 ต.ค. / 03-08 ต.ค. / 08-13 ต.ค. / 10-15 ต.ค. / 11-16 ต.ค. / 13-18 ต.ค. / 23-28 ต.ค. / 24-29 ต.ค. / 25-30 ต.ค. / 31 ต.ค.-05 พ.ย. // 01-06 พ.ย. / 05-10 พ.ย. / 12 – 17 พ.ย. / 19 - 24 พ.ย. 2557
พิเศษ 1.หมู่บ้านราเมน
พิเศษ 2.ศาลเจ้าฮอกไกโด
พิเศษ 3.นาฬิกาไอน้ำโบราณ
พิเศษ 4.พิเศษกับเมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างปู 3 ชนิด

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนญี่ปุ่นดินแดน สัมผัสความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะฮอกไกโด เก็บภาพประทับใจกับคลองโอตารุอันโด่งดัง เก็บภาพประทับใจกับหอนาฬิกาไอน้ำที่มีเพียง 2 เรือนในโลก ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด ชมความน่ารักของนกแพนกวิน และหมีขาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ลิ้มรสราเมนที่มีความโด่งดังเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ เมืองอาซาฮิกาว่า ณ หมู่บ้านราเมน ความงามของ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ ท่ามกลางบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองโซอุนเคียว ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสิ้นค้าแบรนด์เนม ที่มีให้เลือกมากมาย ณ JR TOWER

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-AUTUMN-HOKKAIDO6D จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V03-TG-AUTUMN-HOKKAIDO6D
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-JL-HOKKAIDO-TYO6D
 
065
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 065
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-JL-HOKKAIDO-TYO6D ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V03-JL-HOKKAIDO-TYO6D
ทัวร์ลำดับที่   065
สายการบิน   Japan Airline (JL)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    59,900    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
16 – 21 ตุลาคม / 28 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557
พิเศษ 1.หมู่บ้านราเมน
พิเศษ 2.มิตซุยเอ้าท์เล็ต
พิเศษ 3.สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
พิเศษ 4.อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนญี่ปุ่น สัมผัสความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะฮอกไกโด ชมความงามของน้ำตกกิงกะ และน้ำตกริวเซ ชมความน่ารักของนกเพนกวิน และหมีขาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ เก็บภาพประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติกของคลองโอตารุอันโด่งดัง ชมหอนาฬิกาไอน้ำที่มีเพียง 2 เรือนในโลก ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด ลิ้มรสราเมนที่มีความโด่งดังและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ณ หมู่บ้านราเมน ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ นมัสการ ขอพร จากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-JL-HOKKAIDO-TYO6D จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V03-JL-HOKKAIDO-TYO6D
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-DL-TYO-DREAM-DESTINATION5D
 
085
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 085
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-DL-TYO-DREAM-DESTINATION5D ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V03-DL-TYO-DREAM-DESTINATION5D
ทัวร์ลำดับที่   085
สายการบิน   Delta (DL)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    39,900++    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี
08 – 12 ตุลาคม / 15 - 19 ตุลาคม / 22 - 26 ตุลาคม / 23 - 27 ตุลาคม / 29 ตุลาคม–02 พฤศจิกายน 2557
พิเศษ 1.หุบเขาโอวาคุดานิ
พิเศษ 2.ช้อปปิ้งจัสโก้อิออน
พิเศษ 3.ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
พิเศษ 4.อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ชมภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นภูเขาไฟที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของ ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-DL-TYO-DREAM-DESTINATION5D จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V03-DL-TYO-DREAM-DESTINATION5D
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-JF-INSIDE-TOKYO6D
 
087
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 087
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-JF-INSIDE-TOKYO6D ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V03-JF-INSIDE-TOKYO6D
ทัวร์ลำดับที่   087
สายการบิน   เจ็ท เอเชีย (JF)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    29,900++    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่
27 ก.ย. – 02 ต.ค. / 28 ก.ย. – 03 ต.ค. // 04 - 09 ต.ค. / 11 - 16 ต.ค. / 12 - 17 ต.ค. / 18 - 23 ต.ค. / 19 - 24 ต.ค. / 25 - 30 ต.ค. / 26 – 31 ต.ค. // 01 – 06 พ.ย. / 02 - 07 พ.ย. / 08 - 13 พ.ย. / 09 - 14 พ.ย. / 15 - 20 พ.ย. / 16 - 21 พ.ย. / 22 - 27 พ.ย. / 23 - 28 พ.ย. / 29 พ.ย. – 4 ธ.ค. / 30 พ.ย. – 5 ธ.ค. // 06 – 11 ธ.ค. / 07 - 12 ธ.ค. / 13 – 18 ธ.ค. / 14 - 19 ธ.ค. / 20 – 25 ธ.ค. / 21 - 26 ธ.ค. / 27 ธ.ค.-01 ม.ค. / 28 ธ.ค.-02 ม.ค. 58
พิเศษ 1.โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
พิเศษ 2.อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
พิเศษ 3.EARTH QUAKE MUSEUM
พิเศษ 4.อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของ ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ชมภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก ถ่ายรูปคู่กับกัมดั้มยักษ์ ย่านโอไดบะ ช้อปปิ้งย่านดังใจที่ชินจูกุ ฮาราจูกุ นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-JF-INSIDE-TOKYO6D จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V03-JF-INSIDE-TOKYO6D
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-XJ-HPNY-TOKYO5D
 
095
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 095
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-XJ-HPNY-TOKYO5D ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V03-XJ-HPNY-TOKYO5D
ทัวร์ลำดับที่   095
สายการบิน   Air Asia X (XJ)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    43,900++    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่
29 ธันวาคม – 2 มกราคม / 30 ธันวาคม – 3 มกราคม / 31 ธันวาคม – 4 มกราคม 58
พิเศษ 1.ลานสกี ฟูจิเท็น
พิเศษ 2.EARTH QUAKE MUSEUM
พิเศษ 3.ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ
พิเศษ 4.อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+ทานขาปูยักษ์

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ร่วมเคาน์ดาวน์ เฉลิมฉลองกับเทศกาลปีใหม่วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต สัมผัสความสนุกที่ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางโตเกียวที่ ชินจูกุ นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-XJ-HPNY-TOKYO5D จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V03-XJ-HPNY-TOKYO5D
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V16-TG-WINTER-HONSHU6D-NY
 
101
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 101
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V16-TG-WINTER-HONSHU6D-NY ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V16-TG-WINTER-HONSHU6D-NY
ทัวร์ลำดับที่   101
สายการบิน   Thai Airways (TG)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    71,900    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่
29 ธันวาคม – 3 มกราคม 58
พิเศษ 1.รถไฟหัวกระสุน
พิเศษ 2.ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท
พิเศษ 3.วัดอาซะกุซ่าคันนอน
พิเศษ 4.ชินจูกุ /เอออน พลาซ่า

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา – วัดโทไดจิ - เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททอง – นาโกย่า นั่งรถไฟชินคันเซ็น - ไร่สตรอเบอร์รี่ - โกเทมบะเอ้าท์เล็ท - คาวาคูชิโกะ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว พระราชวังอิมพีเรียล – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน ชมพาเหรด) – โตเกียว วัดอาซะกุซ่าคันนอน - เอออน พลาซ่า – นาริตะ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V16-TG-WINTER-HONSHU6D-NY จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V16-TG-WINTER-HONSHU6D-NY
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V16-TG-WINTER-HOKKAIDO6D-NY
 
102
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 102
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V16-TG-WINTER-HOKKAIDO6D-NY ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V16-TG-WINTER-HOKKAIDO6D-NY
ทัวร์ลำดับที่   102
สายการบิน   Thai Airways (TG)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    57,900++    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่
24 - 29 ธันวาคม / 29 ธันวาคม – 3 มกราคม 58
พิเศษ 1.ฟาร์มหมีสีน้ำตาล
พิเศษ 2.Niseiko Ski Resort
พิเศษ 3.แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)
พิเศษ 4.บุฟเฟ่ต์อาหารทะเลและปูยักษ์ 3 ชนิด

ทัวร์ญี่ปุ่น ชิโตเซ่ หมู่บ้านชนเผาไอนุ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาไฟอุสึ – หมีสีน้ำตาล – บ่อโคลนเดือด “จิโกกุดานิ” - โนโบริเบ็ทสึ Niseiko Ski Resort - เมืองโอตารุ – ถนนซาไคมาจิ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและ กล่องดนตรี – ซัปโปโร ศาลเจ้าซัปโปโร - อดีตที่ว่าการรัฐบาล – หอนาฬิกา – โรงงานช็อกโกแล็ต - ซัปโปโร ตลาดเช้า – ช้อปปิ้ง มิตซุย เอ้าท์เล็ต - JR TOWER – ถนนคนเดินทานุกิโดจิ – ย่านซึซึกิโนะ – ซัปโปโร ชิโตเซ่

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V16-TG-WINTER-HOKKAIDO6D-NY จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V16-TG-WINTER-HOKKAIDO6D-NY
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V16-TG-WINTER-KANTO6D-NY
 
103
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 103
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V16-TG-WINTER-KANTO6D-NY ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V16-TG-WINTER-KANTO6D-NY
ทัวร์ลำดับที่   103
สายการบิน   Thai Airways (TG)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    60,900    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ปีใหม่
30 ธันวาคม – 4 มกราคม 58
พิเศษ 1.ภูเขาไฟฟูจิ
พิเศษ 2.ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท
พิเศษ 3.หุบเขาโอวาคุดานิ
พิเศษ 4.แช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN)

ทัวร์ญี่ปุ่น ไร่สตรอเบอร์รี่ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะเอ้าท์เล็ท – คาวาคูชิโกะ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” พระราชวังอิมพีเรียล – วัดอาซะกุซ่าคันนอน – โตเกียว สกาย ทรี - โอไดบะ– ฮาเนดะ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V16-TG-WINTER-KANTO6D-NY จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V16-TG-WINTER-KANTO6D-NY
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-XJ-TAKAYAMA-FINVER6D
 
107
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 107
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-XJ-TAKAYAMA-FINVER6D ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V08-XJ-TAKAYAMA-FINVER6D
ทัวร์ลำดับที่   107
สายการบิน   Air Asia X (XJ)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    39,900++    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า
07 – 12 พ.ย. / 14 – 19 พ.ย. / 17 - 22 พ.ย. // 03 – 08 ธ.ค. / 06 – 11 ธ.ค. / 10 – 15 ธ.ค. / 20 – 25 ธ.ค. / 26 – 31 ธ.ค. 2557
พิเศษ 1.วัดคิโยมิสึ
พิเศษ 2.โกเทมบะเอ้าต์เล็ท
พิเศษ 3.หุบเขาโอวาคุดานิ
พิเศษ 4.อิ่มอร่อยกับเมนูขาปูยักษ์อันเลื่องชื่อ

ทัวร์ญี่ปุ่น 1. กรุงเทพฯ-โอซาก้า 2. โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ เมืองนาโงย่า-ช้อปปิ้งอิออน 3. นาโงย่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า-Little Kyoto 4. เมืองมัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้-ช้อปปิ้งเอ้าเล็ต 5. อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ เมืองโตเกียว-วัดอาซากุซ่า-ช้อปปิ้ง-เมืองนาริตะ 6. นาริตะ-กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-XJ-TAKAYAMA-FINVER6D จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V08-XJ-TAKAYAMA-FINVER6D
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-TG-MORNING-TYO5D
 
110
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 110
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-TG-MORNING-TYO5D ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V08-TG-MORNING-TYO5D
ทัวร์ลำดับที่   110
สายการบิน   Thai Airways (TG)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    35,900++    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น บิน A380
17 – 21 ต.ค. / 24 – 28 ต.ค. / 30 ต.ค. – 03 พ.ย. / 31 ต.ค. – 04 พ.ย. // 08 – 12 พ.ย. / 13 – 17 พ.ย. / 20 – 24 พ.ย. / 27 พ.ย. – 01 ธ.ค. // 07 – 11 ธ.ค. / 11 – 15 ธ.ค. / 18 – 22 ธ.ค. 57
พิเศษ 1.วัดอาซากุซะ
พิเศษ 2.หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
พิเศษ 3.การบินไทยไฟล์ A 380 พร้อมสะสมไมล์ 50 %
พิเศษ 4. ขาปูยักษ์ !! อันเลื่องชื่อ พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

ทัวร์ญี่ปุ่น 1. กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ 2. นาริตะ-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก-อาบน้ำแร่ 3. อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ-โตเกียว-วัดอาซะกุซ่า-ช้อปปิ้ง 4. อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 5. สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-TG-MORNING-TYO5D จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V08-TG-MORNING-TYO5D
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-TG-MORNING-TYO-OSA5D
 
111
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 111
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-TG-MORNING-TYO-OSA5D ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V08-TG-MORNING-TYO-OSA5D
ทัวร์ลำดับที่   111
สายการบิน   Thai Airways (TG)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    36,900++    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ขาปูยักษ์
01 – 05 ต.ค. / 03 – 07 ต.ค. / 08 – 12 ต.ค. / 10 – 14 ต.ค. / 15 – 19 ต.ค. / 17 – 21 ต.ค. / 23 – 27 ต.ค. / 24 – 28 ต.ค. / 25 – 29 ต.ค. / 29 ต.ค. – 02 พ.ย. / 31 ต.ค. – 04 พ.ย. // 05 – 09 พ.ย. / 07 – 11 พ.ย. / 12 – 16 พ.ย. / 14 – 18 พ.ย. / 19 – 23 พ.ย. / 21 – 25 พ.ย. / 26 – 30 พ.ย. / 28 พ.ย. – 02 ธ.ค. // 03 – 07 ธ.ค. / 04 – 08 ธ.ค. / 05 – 09 ธ.ค. / 06 – 10 ธ.ค. / 10 – 14 ธ.ค. / 17 – 21 ธ.ค. / 19 – 23 ธ.ค. 57
พิเศษ 1.ภูเขาไฟฟูจิ
พิเศษ 2.พระราชวังอิมพีเรียล
พิเศษ 3.บุฟเฟ่ห์ปิ้งย่างพร้อมอาหารนานาชนิด
พิเศษ 4.การบินไทยไฟล์ A 380 พร้อมสะสมไมล์ 50 %

ทัวร์ญี่ปุ่น 1. กรุงเทพฯ-สนามบินนาริตะ 2. นาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุซ่า-พระราชวังอิมพีเรียล ช้อปปิ้งเมืองโตเกียว-อาบน้ำแร่ 3. ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-ทะเลสาบฮามานะ-เมืองนาโกย่า 4. เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้ง 5. สนามบินโอซาก้า-กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-TG-MORNING-TYO-OSA5D จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V08-TG-MORNING-TYO-OSA5D
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-ICE-SNOW-HOKKAIDO5D
 
871
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 871
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-ICE-SNOW-HOKKAIDO5D ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V03-TG-ICE-SNOW-HOKKAIDO5D
ทัวร์ลำดับที่   871
สายการบิน   Thai Airways (TG)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    42,900++    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
21 - 25 พ.ย.57/ 26 - 30 พ.ย./ 28 พ.ย. – 2 ธ.ค.// 01 – 05 ธ.ค./ 07 – 11 ธ.ค./ 21 - 25 ธ.ค.57
พิเศษ 1.สวนหมีโชวะชินซัง
พิเศษ 2.หุบเขานรกจิโกกุดานิ
พิเศษ 3.ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
พิเศษ 4.นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวสู่เขาอุสุซาน ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้นประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติค + ดื่มด่ำกับความงดงามของ เมืองโอตารุ ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล ชมความน่ารักและแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัว ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่ขึ้นชื่อที่สุดของฮอกไกโดประทับใจกับการเล่นสกีที่ท่านจะไม่มีวันลืม ณ ริวสึทซึ สกีรีสอร์ท ช้อปปิ้งจุใจที่ทานุกิโคจิ + MITSUI OUTLET

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-ICE-SNOW-HOKKAIDO5D จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V03-TG-ICE-SNOW-HOKKAIDO5D
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-ICE-SNOW-HOKKAIDO6D
 
872
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 872
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-ICE-SNOW-HOKKAIDO6D ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V03-TG-ICE-SNOW-HOKKAIDO6D
ทัวร์ลำดับที่   872
สายการบิน   Thai Airways (TG)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    47,900++    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด
26 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม // 03 – 08 ธันวาคม / 10 - 15 ธันวาคม / 17 – 22 ธันวาคม 2557
พิเศษ 1.ศาลเจ้าฮอกไกโด
พิเศษ 2.สวนหมีโชวะชินซัง
พิเศษ 3.พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
พิเศษ 4.ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวสู่เขาอุสุซาน ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้นประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติค + ดื่มด่ำกับความงดงามของ เมืองโอตารุ ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล ชมความน่ารักและแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัว ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่ขึ้นชื่อที่สุดของฮอกไกโดประทับใจกับการเล่นสกีที่ท่านจะไม่มีวันลืม ณ ริวสึทซึ สกีรีสอร์ท ช้อปปิ้งจุใจที่ทานุกิโคจิ + MITSUI OUTLET + JR TOWER

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-ICE-SNOW-HOKKAIDO6D จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V03-TG-ICE-SNOW-HOKKAIDO6D
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-TAKAYAMA-ALPS6D4N
 
873
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 873
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-TAKAYAMA-ALPS6D4N ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V03-TG-TAKAYAMA-ALPS6D4N
ทัวร์ลำดับที่   873
สายการบิน   Thai Airways (TG)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    55,900++    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า
03 – 08 ก.ย. / 09 – 14 ก.ย. / 16 – 21 ก.ย. / 23 – 28 ก.ย. / 30 ก.ย. – 05 ต.ค. // 07 - 12 ต.ค. / 10 - 15 ต.ค. / 14 - 19 ต.ค. / 25 - 30 ต.ค. / 28 ต.ค.-02 พ.ย. / 31 ต.ค.-05 พ.ย. // 04 - 09 พ.ย. / 11 – 16 พ.ย. / 18 - 23 พ.ย. / 25 - 30 พ.ย. 2557
พิเศษ 1.เส้นทางสายโรแมนติค
พิเศษ 2.ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า
พิเศษ 3.ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ เจแปน แอลป์
พิเศษ 4.นั่งรถรางชมใบไม้เปลี่ยนสีที่อาราชิยาม่า

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมใบไม้เปลี่ยนสี เส้นทางสายโรแมนติค แจแปน เอลป์ เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม”ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะกว่า 300 ปีก่อน เมืองเก่าซันมาชิซึจิ เก็บภาพประทับใจกับปราสาทมัตสึโมโต้ หรือปราสาทอีกาดำ ชมภูเขาไฟฟูจิ ที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในโลก ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ และอิออน

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-TAKAYAMA-ALPS6D4N จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V03-TG-TAKAYAMA-ALPS6D4N
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-TAKAYAMA-HERITAGE6D
 
147
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 147
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-TAKAYAMA-HERITAGE6D ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V03-TG-TAKAYAMA-HERITAGE6D
ทัวร์ลำดับที่   147
สายการบิน   Thai Airways (TG)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    48,900++    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า
02 – 07 ธันวาคม / 09 - 14 ธันวาคม / 16 - 21 ธันวาคม 2557
พิเศษ 1.วัดคิโยมิสึ
พิเศษ 2.หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
พิเศษ 3.ปราสาทมัตซึโมโต้
พิเศษ 4.EARTH QUAKE MUSEUM

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมมรดกโลกวัดน้ำใส ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น ชมปราสาททองคินคาคุจิ ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ พบกับบ้านในแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม เก็บภาพประทับใจกับปราสาทมัตสึโมโต้ หรือปราสาทอีกาดำ ชมภูเขาไฟฟูจิ ที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในโลก ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ โอไดบะ และอิออน

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-TAKAYAMA-HERITAGE6D จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V03-TG-TAKAYAMA-HERITAGE6D
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-JL-HILIGHT-TAKAYAMA-TYO6D
 
148
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 148
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-JL-HILIGHT-TAKAYAMA-TYO6D ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V03-JL-HILIGHT-TAKAYAMA-TYO6D
ทัวร์ลำดับที่   148
สายการบิน   Japan Airline (JL)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    39,900    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า 2558
15-20 มกราคม / 20 - 25 มกราคม // 12 - 17 กุมภาพันธ์ / 18 - 23 กุมภาพันธ์ / 25 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 58
พิเศษ 1.ไร่สตรอเบอร์รี่
พิเศษ 2.ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท
พิเศษ 3.ปราสาทมัตซึโมโต้
พิเศษ 4.ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์ ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เก็บภาพประทับใจกับปราสาทมัตสึโมโต้ สัมผัสความสนุกที่ลานสกี ฟูจิเท็น สนุกกับการเก็บสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ โอไดบะ ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-JL-HILIGHT-TAKAYAMA-TYO6D จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V03-JL-HILIGHT-TAKAYAMA-TYO6D
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-GOLDEN-ROUTE-OSA-TYO6D
 
955
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 955
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-GOLDEN-ROUTE-OSA-TYO6D ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V03-TG-GOLDEN-ROUTE-OSA-TYO6D
ทัวร์ลำดับที่   955
สายการบิน   Thai Airways (TG)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    47,900++    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ขาปูยักษ์ทานไม่อั้น
25 – 30 พฤศจิกายน // 02 – 07 ธันวาคม / 09 - 14 ธันวาคม / 16 - 21 ธันวาคม / 23 - 28 ธันวาคม 2557
พิเศษ 1.อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
พิเศษ 2.หุบเขาโอวาคุดานิ (นั่งกระเช้า)
พิเศษ 3.อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ
พิเศษ 4.ทานขาปูยักษ์ไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย นมัสการ หลวงพ่อโตไดบุทสึ แห่งวัดโทไดจิ ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมทะเลสาบอาชิ ช้อปปิ้ง + เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกที่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต นั่งกระเช้าขึ้นโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ ช้อปปิ้งที่ย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-GOLDEN-ROUTE-OSA-TYO6D จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V03-TG-GOLDEN-ROUTE-OSA-TYO6D
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-XJ-OSA-TYO-FINVER6D
 
035
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 035
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-XJ-OSA-TYO-FINVER6D ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V08-XJ-OSA-TYO-FINVER6D
ทัวร์ลำดับที่   035
สายการบิน   Air Asia X (XJ)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    36,900++    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ดิสนีย์แลนด์
01 – 06 ต.ค. / 03 – 08 ต.ค. / 17 – 22 ต.ค. / 18 – 23 ต.ค. / 20 – 25 ต.ค. / 25 – 30 ต.ค. / 26 – 31 ต.ค. / 27 ต.ค. – 01 พ.ย. // 12 – 17 พ.ย. / 28 พ.ย.-03 ธ.ค. / 29 พ.ย.-04 ธ.ค. // 05 – 10 ธ.ค. / 08 – 13 ธ.ค. / 17 – 22 ธ.ค. / 22 – 27 ธ.ค. 2557
พิเศษ 1.ภูเขาไฟฟูจิ
พิเศษ 2.ทะเลคาวาคูชิโกะ
พิเศษ 3.หุบเขาโอวาคุดานิ
พิเศษ 4.โกเทมบะเอ้าต์เล็ท

ทัวร์ญี่ปุ่น 1. กรุงเทพฯ-โอซาก้า 2. โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ เมืองนาโงย่า-ช้อปปิ้งอิออน 3. นาโงย่า-ทะเลสาบฮามานา-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 โกเทมบะเอ้าต์เล็ท-คาวาคูชิโกะ 4. คาวาคูชิโกะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ เมืองโตเกียว-วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้งชินจุกุ-เมืองนาริตะ 5. อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6. นาริตะ-กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-XJ-OSA-TYO-FINVER6D จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V08-XJ-OSA-TYO-FINVER6D
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-AUTUMN-NIKKO6D
 
040
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 040
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-AUTUMN-NIKKO6D ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V03-TG-AUTUMN-NIKKO6D
ทัวร์ลำดับที่   040
สายการบิน   Thai Airways (TG)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    49,900    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้
23-28 ต.ค. / 24-29 ต.ค. / 25-30 ต.ค. 2557
พิเศษ 1.ทานขาปูยักษ์
พิเศษ 2.ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
พิเศษ 3.อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
พิเศษ 4.อาบน้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติ

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนนิกโก้ เมืองมรดกโลกชมใบไม้เปลี่ยนสี นั่งลิฟท์ ชมความงามของน้ำตกเคง่อน ชมศาลเจ้าโทโชกุ ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของอดีตเมืองเอโดะ ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุด ชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุย่านดังใจกลางกรุงโตเกียว

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-AUTUMN-NIKKO6D จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V03-TG-AUTUMN-NIKKO6D
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-AUTUMN-HOKKAIDO5D
 
051
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 051
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-AUTUMN-HOKKAIDO5D ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V03-TG-AUTUMN-HOKKAIDO5D
ทัวร์ลำดับที่   051
สายการบิน   Thai Airways (TG)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    43,900++    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี
01-05 ตุลาคม / 05-09 ตุลาคม / 10-14 ตุลาคม / 12-16 ตุลาคม / 26-30 ตุลาคม / 27-31 ตุลาคม 2557
พิเศษ 1.สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
พิเศษ 2.พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
พิเศษ 3.โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
พิเศษ 4.ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนญี่ปุ่นดินแดน สัมผัสความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะฮอกไกโด เก็บภาพประทับใจกับคลองโอตารุอันโด่งดัง เก็บภาพประทับใจกับหอนาฬิกาไอน้ำที่มีเพียง 2 เรือนในโลก ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะฮอกไกโด ชมความน่ารักของนกแพนกวิน และหมีขาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ลิ้มรสราเมนที่มีความโด่งดังเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ เมืองอาซาฮิกาว่า ณ หมู่บ้านราเมน ความงามของ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ ท่ามกลางบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองโซอุนเคียว ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-AUTUMN-HOKKAIDO5D จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V03-TG-AUTUMN-HOKKAIDO5D
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-JF-INSIDE-TOKYO6D-FEB
 
123
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 123
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-JF-INSIDE-TOKYO6D-FEB ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V03-JF-INSIDE-TOKYO6D-FEB
ทัวร์ลำดับที่   123
สายการบิน   เจ็ท เอเชีย (JF)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    34,900++    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น 2558
3-8 ม.ค. / 4-9 ม.ค. / 10-15 ม.ค. / 11-16 ม.ค. / 17-22 ม.ค. / 18-23 ม.ค. / 24-29 ม.ค. / 25-30 ม.ค. / 31 ม.ค.–5 ก.พ. // 1-6 ก.พ. / 7-12 ก.พ. / 8-13 ก.พ. / 14-19 ก.พ. / 15-20 ก.พ. / 21-26 ก.พ. / 22-27 ก.พ. 2558
พิเศษ 1.ทานขาปูยักษ์
พิเศษ 2.ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท
พิเศษ 3.อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
พิเศษ 4.อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต สัมผัสความสนุกสนานที่ลานสกีฟูจิเท็น วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ สนุกกับการเก็บและชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่ ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ ฮาราจุกุ อิออน พลาซ่า ชมวัดนาริตะซัน นมัสการ ขอพร จากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-JF-INSIDE-TOKYO6D-FEB จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V03-JF-INSIDE-TOKYO6D-FEB
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-ICE-SNOW-HOKKAIDO5D-FEB
 
125
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 125
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-ICE-SNOW-HOKKAIDO5D-FEB ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V03-TG-ICE-SNOW-HOKKAIDO5D-FEB
ทัวร์ลำดับที่   125
สายการบิน   Thai Airways (TG)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    43,900++    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 2558
9-13 ม.ค.58/ 14-18 ม.ค. 22-26 ม.ค. 28 ม.ค.-1ก.พ. 30ม.ค.-3ก.พ. 18-22 ก.พ. 22-26 ก.พ.58
พิเศษ 1.พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
พิเศษ 2.นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน
พิเศษ 3.แช่น้ำพุร้อน สไตล์ญี่ปุ่นฮอกไกโด
พิเศษ 4.บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสความงามของเกาะฮอกไกโด นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวสู่เขาอุสุซาน ชมอาณาจักรแห่งกล่องดนตรีนับหมื่นชิ้น ดื่มด่ำกับความงามของเมืองโอตารุ สนุกกับการเก็บสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่ ศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาล ชมความน่ารักและแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัว ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต SHIROI KOIBITO ที่ขึ้นชื่อที่สุดของฮอกไกโดประทับใจกับการเล่นสกีที่ท่านจะไม่มีวันลืม ณ ริวสึทซึ สกีรีสอร์ท ช้อปปิ้งจุใจที่ทานุกิโคจิ + MITSUI OUTLET

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-ICE-SNOW-HOKKAIDO5D-FEB จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V03-TG-ICE-SNOW-HOKKAIDO5D-FEB
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-OSA-TAKAYAMA-TYO6D
 
126
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 126
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-OSA-TAKAYAMA-TYO6D ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V03-TG-OSA-TAKAYAMA-TYO6D
ทัวร์ลำดับที่   126
สายการบิน   Thai Airways (TG)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    49,900    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า 2558
09 – 14 ม.ค. / 16 – 21 ม.ค. / 27 ม.ค. – 01 ก.พ. // 03 – 08 ก.พ. / 10 - 15 ก.พ. / 17 - 22 ก.พ. / 24 ก.พ. – 01 มี.ค. 2558
พิเศษ 1.วัดคิโยมิสึ
พิเศษ 2.ทาคายาม่า
พิเศษ 3.ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท
พิเศษ 4.ปราสาทมัตซึโมโต้

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมมรดกโลกวัดน้ำใส ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น ชมปราสาททองคินคาคุจิ ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เก็บภาพประทับใจกับปราสาทมัตสึโมโต้ สัมผัสความสนุกที่ลานสกี ฟูจิเท็น สนุกกับการเก็บสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-OSA-TAKAYAMA-TYO6D จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V03-TG-OSA-TAKAYAMA-TYO6D
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-GOLDEN-ROUTE-OSA-TYO6D-FEB
 
127
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 127
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-GOLDEN-ROUTE-OSA-TYO6D-FEB ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V03-TG-GOLDEN-ROUTE-OSA-TYO6D-FEB
ทัวร์ลำดับที่   127
สายการบิน   Thai Airways (TG)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    43,900    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น 2558
14-19 ม.ค. // 4-9 ก.พ. / 18-23 ก.พ. / 25 ก.พ. – 2 มี.ค. 2558
พิเศษ 1.บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พิเศษ 2.ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท
พิเศษ 3.อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
พิเศษ 4.ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ชมมรดกโลกวัดน้ำใส ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของทะเลสาบอาชิชิมไข่ดำที่หุบเขาโอวาคุดานิ สัมผัสความสนุกสนานที่ลานสกี ฟูจิเท็น ช้อปปิ้ง + เลือกซื้อสินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกที่ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต ช้อปปิ้งที่ย่านดังใจกลางโตเกียวที่ ชินจูกุ ฮาราจุกุ โอไดบะ นมัสการ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ชมวัดทองคินคะคุจิ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-TG-GOLDEN-ROUTE-OSA-TYO6D-FEB จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V03-TG-GOLDEN-ROUTE-OSA-TYO6D-FEB
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-XJ-SHOCK-PRO6D
 
992
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 992
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-XJ-SHOCK-PRO6D ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V08-XJ-SHOCK-PRO6D
ทัวร์ลำดับที่   992
สายการบิน   Air Asia X (XJ)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    38,900++    บาท
วันเดินทาง  # ทัวร์ญี่ปุ่น ออนเซ็น
01 – 06 ก.ย. / 03 – 08 ก.ย. / 05 – 10 ก.ย. / 19 – 24 ก.ย. / 22 – 27 ก.ย. // 01 – 06 ต.ค. / 03 – 08 ต.ค. / 04 – 09 ต.ค. / 05 – 10 ต.ค. / 06 – 11 ต.ค. / 08 – 13 ต.ค. / 15 – 20 ต.ค. / 17 – 22 ต.ค. / 18 – 23 ต.ค. / 19 – 24 ต.ค. / 20 – 25 ต.ค. / 22 – 27 ต.ค. / 24 – 29 ต.ค. / 25 – 30 ต.ค. / 26 – 31 ต.ค. / 27 ต.ค. – 01 พ.ย. 2557
พิเศษ 1.วัดคิโยมิสึ
พิเศษ 2.วัดอาซากุซะ
พิเศษ 3.หุบเขาโอวาคุดานิ
พิเศษ 4.โกเทมบะเอ้าต์เล็ท

ทัวร์ญี่ปุ่น 1. กรุงเทพฯ-โอซาก้า 2. โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ เมืองนาโงย่า-ช้อปปิ้งอิออน 3. นาโงย่า-ทะเลสาบฮามานา-ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 โกเทมบะเอ้าต์เล็ท-คาวาคูชิโกะ 4. คาวาคูชิโกะ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ เมืองโตเกียว-วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้งชินจุกุ-เมืองนาริตะ 5. อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ 6. นาริตะ-กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V08-XJ-SHOCK-PRO6D จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V08-XJ-SHOCK-PRO6D
 

         
 
ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-JF-SANRIO-PUROLAND6D
 
848
ลำดับที่
 
QRcode ทัวร์ญี่ปุ่น ลำดับที่ 848
 
แชร์แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-JF-SANRIO-PUROLAND6D ไปให้เพื่อนคุณ
 
โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น        ภาพประกอบทัวร์ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์   V03-JF-SANRIO-PUROLAND6D
ทัวร์ลำดับที่   848
สายการบิน   เจ็ท เอเชีย (JF)
ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก    37,900    บาท
วันเดินทาง  # ปิดกรุ๊ปคร้าาา!!!
05 – 10 ต.ค. 2557
พิเศษ 1.ดิสนีย์แลนด์
พิเศษ 2.ทานขาปูยักษ์
พิเศษ 3.ซานริโอ พูโรแลนด์
พิเศษ 4.ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)

ทัวร์ญี่ปุ่น เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสบรรยากาศอันสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ชมความงามของ ทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำที่โอวาคุดานิ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ชมภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในโลก เพลิดเพลินกับ ซานริโอ พูโรแลนด์ พบกับตัวการ์ตูนที่ครองใจผู้คนทั่วโลกมากกว่า 30 ปี ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางโตเกียวที่ชินจูกุ ฮาราจูกุ ชิบุย่า นมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ

ดูรายละเอียดทัวร์ญี่ปุ่น รหัสทัวร์ V03-JF-SANRIO-PUROLAND6D จองทัวร์ญี่ปุ่นออนไลน์ รหัสทัวร์ V03-JF-SANRIO-PUROLAND6D
 

 

 
จัดทัวร์ / จัดกรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ  
ทัวร์โปรโมชั่น
  โปรแกรมทัวร์   แพคเกจทัวร์ 
     
        
        
 
    ทัวร์แอฟริกา
  
    ทัวร์เซ้าท์แอฟริกา
  

  
    ทัวร์มาดากัสการ์
       
 
ใบอนุญาติประกอบกิจการท่องเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบกิจการท่องเที่ยว
เบอร์โทรที่ติดต่อวาไรตี้ฮอลิเดย์
ฝากข้อความ ฝากข้อความ
  เครื่องมือนักท่องเที่ยว
   
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า
สถานทูตต่างประเทศในไทย
หน่วยงานออกหนังสือเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ
เบอร์โทรศัพท์สำคัญ
ตรวจสอบไปรษณีย์และEMS
ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทาง
รหัสประจำประเทศต่างๆของโลก
ฤดูกาลท่องเที่ยวต่างประเทศ
ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ
อักษรย่อชื่อของแต่ละประเทศ
แผนที่โลก
แหล่งเสริมความรู้
   
แหล่งเสริมความรู้หน้าหลัก
   
เจาะทัวร์ดังก่อนเดินทาง
รวมภาพประทับใจ
ภาพประทับใจ